"Vi tätar så det ryker"

"Vi tätar så det ryker"

"Vi tätar så det ryker"

"Vi tätar så det ryker"

Skorstensrenovering


Glidgjutning med Schädlermetoden:

Glidgjutning är att föredra när man vill behålla arean på en rökkanal tex vid vedeldning, då det krävs en större area för att få funktion samt att kanalen skall kunna evakuera en större mängd rökgaser.

Renovering med
flexibelt rör:

Denna metod lämpar sig för att strypa arean och förhindra kondensbildning i rökkanalen vid till exempel pellets- och olje-eldning. Även i en kanal med längre sidodragningar passar den här metoden.

Utöver tätning och renovering av skorstenar så utför vi även felsökning,
rensning, lokalisering, kartläggning samt filmning av rök- och ventilationskanaler.

Skorstensrenovering


Glidgjutning

Glidgjutning med Schädlermetoden:

Glidgjutning är att föredra när man vill behålla arean på en rökkanal tex vid vedeldning, då det krävs en större area för att få funktion samt att kanalen skall kunna evakuera en större mängd rökgaser.

Insatsrör

Renovering med flexibelt rör:

Denna metod lämpar sig för att strypa arean och förhindra kondensbildning i rökkanalen vid till exempel pellets- och olje-eldning. Även i en kanal med längre sidodragningar passar den här metoden.

Utöver tätning och renovering av skorstenar så utför vi även felsökning, rensning, lokalisering, kartläggning samt filmning av rök- och ventilationskanaler.

Vi hjälper dig att installera din nya kamin


Vi ger dig värme


Certifierad personal

Fackmannamässigt

Typgodkända metoder/material

Hjälper dig nyttja ROT

10 års garanti


Ring eller maila oss för ett kostnadsfritt
besök inklusive offert

Vi ger dig värme


Certifierad personal

Fackmannamässigt utförda arbeten

Typgodkända metoder och material

Vi hjälper dig att nyttja ROT-avdraget

10 års garanti på utfört arbete och material


Ring eller maila oss för ett kostnadsfritt
besök inklusive offert

Vi utför skorstensrenovering och installationer i samarbete med


Samarbetspartner Kamingruppen

En samlad tjänst för att du ska kunna elda i ditt hus


Vi utför skorstensrenovering och installationer i samarbete medEn samlad tjänst för att du ska kunna elda i ditt hus


Vi utför skorstensrenovering och installationer i samarbete med


En samlad tjänst för att
du ska kunna elda i ditt hus

Vi utför arbeten i hela Mälardalen

Vi utför arbeten i hela Mälardalen

Vi utför arbeten i hela Mälardalen

Gunillbogatan 26
723 40 Västerås

Vi är Svenska Skorstenar AB

Gunillbogatan 26
723 40 Västerås

Vi är Svenska Skorstenar AB